Deschide meniul principal

Neciclopedie β

Modificări

Murosgenes

19 octeți adăugați, 11 octombrie 2011 05:14
fără descrierea modificării
Aşezarea se găseşte într-o vale adâncă şi tenebroasă pătrunsă chiar în zona mediană de un deal masiv şi prelung de unde izvorăşte un pârâu lăptos ce se împrăştie pe lângă periferiile Murgeniului. Atât culmea dinspre exterior a dealului, cât şi zona depresionară au fost odinioară des împădurite, dar în ultimii ani, codrii au fost masiv defrişaţi. Reţeaua hidrografică este
reprezentată de Râurile de urină ce se scurg din haznalele oraşului şi de Iazul Morţilor,
numit aşa pentru că multe nunţi s-au ţinut pe malul său. Bat multe vânturi (regiunea e
8 modificări